آزمون‌های سوییچ

برای آشنایی بیشتر با آزمون ها، گزارش نمونه یک دستگاه سوییچ WS C2960-24TC-S ساخت شرکت Cisco را می توانید از پیوند زیر دریافت نمایید.
   
sample1-switch-c2960.pdf [1.72 Mb] ( تعداد دانلود: 510)